Zonnepark Broekstraat

Zonne-energie voor en door Klarenbeek

Het zonnepark in Klarenbeek gaat duurzame energie produceren voor meer dan 5000 huishoudens en zal naar verwachting in de herfst van 2021 operationeel zijn.

Nieuws

Nieuws over het zonnepark in Klarenbeek.

Veel gestelde vragen

Bekijk hier alle vragen over het zonnepark in Klarenbeek. Als u een vraag heeft die er niet bij staat, stel hem dan via het formulier.

4 + 3 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Vragen over grondkwaliteit en degradatie van landbouwgebieden

Zonnepanelen worden dusdanig geproduceerd dat er geen afscheiding van chemische stoffen kan plaatsvinden.

Agrarische gronden hebben licht en water nodig. Bij zonneparken met een te hoge bedekkingsgraad zal de bodemgesteldheid na verloop van tijd achteruit gaan door een tekort aan licht en water. Zonnepark Broekstraat is dusdanig ingericht, dat zonlicht en water de bodem in voldoende mate bereikt. Derhalve kan de grond na afloop van het project weer ingezet worden voor landbouwactiviteiten.

 • Elektrische installaties, zoals de transformatoren voor zonnepanelen, produceren een elektromagnetisch veld. Dit veld beperkt zich echter tot een zeer korte afstand van de transformatorstations. Buiten de grenzen van een zonnepark is geen sprake meer van een elektromagnetisch veld of van meetbare elektromagnetische straling afkomstig van het zonnepark.
 • Gedurende de tijd dat het zonnepark er staat, zal geen sprake zijn van bemesting en sproeien van de gronden. Dit levert een positief effect op de biodiversiteit onder het zonnepark.

Ruimtelijke vragen

Daken leveren beperkt potentie voor zonnepanelen. Het is belangrijk dat in verloop van tijd alle geschikte (industrie)daken met zonnepanelen worden belegd. Echter, zelfs als elk geschikte dak voorzien is van zonnepanelen, is er nog onvoldoende energie om aan de landelijke en regionale doelstellingen te voldoen. Daarom dient parallel aan het stimuleren van zonnedaken ook duurzame energie te worden opgewekt op andere locaties, waaronder agrarische gronden.

Algemene vragen zonne-energie

De panelen zullen door middel van fotovoltaïsche technologie duurzame energie opwekken uit (zon)licht.

Met de opwek van zonne-energie hoeft minder elektriciteit opgewekt te worden met fossiele bronnen, bijvoorbeeld kolen en gas, waarbij grote hoeveelheden emissies met luchtverontreinigende stoffen en CO2 vrijkomen.

De vermeden emissies betreffen ruim 7.000 ton CO2 per jaar.

Zonnepark Broekstraat heeft een verwachte jaaropbrengst van 20 miljoen kWh/jr. Dit wordt opgewekt uit een nominaal vermogen van 21MWp.

Zonnepark Broekstraat voorziet in de elektriciteitsvraag van 5.700 huishoudens, dit komt neer op ruim 12.000 inwoners. Hierbij dient wel vermeld te worden, dat qua stroomverbruik, huishoudens slechts ca. 1/4e van de stroom vragen, ca. 3/4e wordt gevraagd door onder meer bedrijven, industrie en overheden.

Ook op een bewolkte dag wordt energie opgewekt, wel ligt de opbrengst lager dan op een zonnige dag. Zonnepanelen zijn in de afgelopen 10 jaar steeds efficiënter geworden in het opwekken van energie uit daglicht. In de nacht wordt echter geen energie opgewekt, dit wordt opgevangen door andere energiebronnen.

Vragen omtrent eventueel hinderlijke eigenschappen zonnepark voor nabijgelegen woningen

Moderne zonnepanelen zijn ontwikkeld met als doel zoveel mogelijk licht op te nemen. De panelen zijn dus meer absorberend dan reflecterend. Wel kan onder bepaalde hoeken bij een laagstaande zon sprake zijn van lichtreflectie. Dit wordt echter beperkt middels de landschappelijke inpassing.

Zonnepanelen hebben het voordeel geen geluid te produceren. De transformatoren produceren echter wel geluid. Om hinder te voorkomen, wordt bij de plaatsing van transformatorstations rekening gehouden met de afstand tot woningen. In de meeste zonneparken wordt een afstand van minimaal 50m aangehouden.

Elektrische installaties, zoals de transformatoren voor zonnepanelen, produceren een elektromagnetisch veld. Dit veld beperkt zich echter tot een zeer korte afstand van de transformatorstations. Buiten de grenzen van een zonnepark is geen sprake meer van een elektromagnetisch veld of van meetbare elektromagnetische straling afkomstig van het zonnepark.

Overige vragen

Zonneparken zijn een oplossing om snel, goedkoop en efficiënt duurzame energie op te wekken. Samen met windenergie, is zonne-energie op dit moment de beste oplossing voor de energietransitie. Wel is het zo, dat zonne-energie redelijk veel ruimte in beslag legt. Wellicht bestaan er over 25 jaar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken met efficiënter ruimtegebruik. Daarom worden zonneparken meestal niet permanent bestemd. Na 25 jaar kunnen de gronden onder zonneparken weer ingezet worden voor agrarische- en natuurdoeleinden.

Wij vinden het belangrijk om op professionele, flexibele en transparante wijze samen te werken met alle belanghebbenden in onze projecten en respectvol om te gaan met mens, dier en milieu. Vanuit dat belang hebben we voor de inkoop van onze panelen gekozen voor DMEGC Solar Energy. Zij houden scherp controle op de kwaliteit en duurzaamheid van de panelen en dragen er zorg voor dat bij de productie van onze panelen gebruik wordt gemaakt van eerlijke arbeid.

Tijdbalk van start tot waar we nu staan, plus de geplande activiteiten t/m de bouwfase

 • Januari 2018

  Initiatief voor Zonnepark Broekstraat ontstaan na positieve gesprekken tussen Prowind en de grondeigenaar.

 • Februari 2018

  Initiatief voorgesteld aan de ruimtelijke afdeling van gemeente Voorst

  Februari 2018

 • Maart 2018

  Initiatief voorgesteld aan omwonenden en overige betrokkenen van het zonnepark

 • April 2018

  Eerste ontwerpschetsen laten maken

  April 2018

 • Juni 2018

  Presenteren ruimtelijke onderbouwing voor het zonnepark incl. uitgangspunten voor het landschappelijk ontwerp aan de politieke fracties van gemeente Voorst

 • November 2018

  Landschappelijke en ecologische inpassingsontwerp met hulp van ecologisch adviesbureau E-consultancy en landschapsarchitect Evelien de Mey

  November 2018

 • Januari 2019

  Aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming, incl. ecologische inpassing van het zonnepark bij provincie Gelderland

  Aanvraag vergunning afwijken bestemmingsplan en bouwen van het zonnepark bij gemeente Voorst

 • Maart 2019

  Omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan en bouwen van het zonnepark verleend door gemeente Voorst

  Aanvraag SDE+ subsidie

  Maart 2019

 • September 2019

  Verlening SDE+ beschikking

 • November 2019

  Wnb vergunning verleend door de provincie Gelderland

  November 2019

 • December 2019

  Website ontwikkeld om omwonenden op de hoogte te houden van de activiteiten voorafgaande aan de bouwfase

 • Januari 2020

  Betrokkenen kunnen meedenken over het uiteindelijke ontwerp van de landschappelijke inpassing van het zonnepark

  Januari 2020

 • Medio 2021

  Bouw van het zonnepark

 • Medio 2021

  Zonnepark Broekstraat in gebruik

  Het zonnepark in Klarenbeek gaat duurzame energie produceren voor meer dan 5.000 huishoudens.

  Medio 2021

© Zonnepark Broekstraat. Alle rechten voorbehouden.

Voorlopig landschapsontwerp: Landschapsarchitect Evelien de Mey.